🔴Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay| 17:30 | CHÚA NHẬT 7 THƯỜNG NIÊN | 20-2-2022 | TRUNG TÂM MỤC VỤ TGPSG


Thánh lễ trực tuyến ngày 20-2-2022 vào lúc 17:30 tại Nhà nguyện Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Chúa nhật 7 mùa Thường niên năm C, do Lm. Giuse Vũ Hữu Hiền chủ sự.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo