Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN Chúc mừng Đức cha Tân cử Đaminh Hoàng Minh Tiến


Đức Tổng Giuse Nguyễn Chí Linh, Chủ tịch HĐGMVN Chúc mừng Đức cha Tân cử Đaminh Hoàng Minh Tiến

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo