THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ (Giáo phận Buôn Mê Thuột) - 08g00 Ngày 01.3.2022


THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ (Giáo phận Buôn Mê Thuột) - 08g00 Ngày 01.3.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo