🔴 Trực tuyến | Cầu nguyện cho hòa bình | Thứ Tư, ngày 2-3-2022


Cầu nguyện với các bài hát từ Taizé lúc 19g30 thứ Tư ngày 2-3-2022
Nhóm Cầu Nguyện Mạctynho tổ chức.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo