Trực tiếp: Lễ truyền chức Linh mục ngày 1/5/2012 tại TGM GP Hải Phòng


Trực tiếp: Lễ truyền chức Linh mục ngày 1/5/2012 tại TGM GP Hải Phòng

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo