Trực tuyến Thánh Lễ Kỷ niệm 39 năm Cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt. Lúc 17g15, ngày 26.4.2022


Trực tuyến Thánh Lễ Kỷ niệm 39 năm Cung hiến Nhà Thờ Chính Tòa Đà Lạt. Lúc 17g15, ngày 26.4.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo