🔴Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba tuần II Phục sinh tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình với sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh


🔴Trực tuyến: Thánh lễ thứ Ba tuần II Phục sinh tại Nhà thờ Chính tòa Thái Bình với sự hiện diện của phái đoàn tòa thánh


📍Đức TGM Marek Zalewski và phái đoàn Tòa thánh sẽ dâng thánh lễ thứ Ba tuần II Phục sinh vào luc 19g30, ngày 26.4.2022, tại Nhà thờ chính tòa.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo