Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico Chúa Nhật 29.05.2022: Chúa lên Trời để ở với chúng ta không phụ thuộc không gian và thời gian


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico Chúa Nhật 29.05.2022: Chúa lên Trời để ở với chúng ta không phụ thuộc không gian và thời gian

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo