Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, ngày 29-5-2022 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.


Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội, ngày 29-5-2022 tại Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo