Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung ngày 4.5: "Lòng thành tín của tuổi già và danh dự của đức tin"


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi Tiếp kiến chung ngày 4.5: "Lòng thành tín của tuổi già và danh dự của đức tin"

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo