Bài số 13: "SÁCH LỄ RÔMA (MISSALE ROMANUM)" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 13: "SÁCH LỄ RÔMA (MISSALE ROMANUM)" - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Mốc thời gian (Timestamp): 00:00 Lời chào và thánh hóa đầu giờ. 01:10 Sách lễ Roma là gì? 09:55 Cấu trúc tổng quát sách lễ Roma. 27:35 Phần thánh lễ cầu cho các tín hữu đã qua đời. 32:50 Tư cách pháp lý. 35:00 Quy chế tổng quát để hướng dẫn việc cử hành thánh lễ. 43:15 Lịch phụng vụ 47:20 Lời kết và kết thúc.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo