Trực tiếp từ Vatican: ĐTC Phanxicô cử hành Thánh Lễ Phong Thánh cho 10 vị Thánh mới | CN 15.05.2022


Trực tiếp từ Vatican: ĐTC Phanxicô cử hành Thánh Lễ Phong Thánh cho 10 vị Thánh mới | CN 15.05.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo