Giảng Lễ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 28/05/2022 - Lm GB. LÊ ĐÌNH PHƯƠNG DCCT


Giảng Lễ HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 6g00 - 28/05/2022 - Lm GB. LÊ ĐÌNH PHƯƠNG DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo