Bài số 27: THỨ SÁU TUẦN THÁNH, TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ


Bài số 27: THỨ SÁU TUẦN THÁNH, TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ CỦA CHÚA GIÊSU - Lm. Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo