09h00 | Trực Tuyến | THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 08.06.2022


09h00 | Trực Tuyến | THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC LINH MỤC - GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG | Ngày 08.06.2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo