✝Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 08.06.2022 tại Đền Công Chính

✝Trực tiếp: Lễ kính Thánh Giuse lúc 16h30 ngày 08.06.2022 tại Đền Công Chính

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo