Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 26-6-2022


Bài giảng của Lm. GB Phương Đình Toại, MI trong thánh lễ Kính trọng thể Thánh Tâm Chúa Giêsu, ngày 26-6-2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo