Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi tiếp kiến chung (15/6): ĐTC - Cộng đoàn Kitô hữu phải thăm viếng người già, giúp họ phục vụ


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi tiếp kiến chung (15/6): ĐTC - Cộng đoàn Kitô hữu phải thăm viếng người già, giúp họ phục vụ

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo