THÁNH LỄ KHẤN DÒNG ĐAMINH LA VANG - ngày 15/06/2022 | Lúc 9h00' - GP XUÂN LỘC


THÁNH LỄ KHẤN DÒNG ĐAMINH LA VANG - ngày 15/06/2022 | Lúc 9h00' - GP XUÂN LỘC

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo