Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi đọc Kinh truyền tin (26/06): "Lửa" mà Chúa Giêsu mang đến trên mặt đất là Tình yêu của Chúa Cha


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi đọc Kinh truyền tin (26/06): "Lửa" mà Chúa Giêsu mang đến trên mặt đất là Tình yêu của Chúa Cha

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo