Mầu nhiệm tự hủy của thánh giá - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm


ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng trong Thánh lễ giỗ 343 năm Đức cha Pierre Lambert de la Motte

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo