Trực tiếp Thánh lễ Tạ ơn: Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 15:30 ngày 27-6-2022


Trực tiếp Thánh lễ Tạ ơn: Cộng đoàn Kinh Thánh Cầu Nguyện, do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ sự vào lúc 15:30 ngày 27-6-2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo