Bài giảng của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước trong thánh lễ Khai giảng Khóa Thần Học Hè 2022, tại TTMV TGP Sài Gòn.


Bài giảng của ĐGM Giuse Nguyễn Tấn Tước trong thánh lễ Khai giảng Khóa Thần Học Hè 2022, tại TTMV TGP Sài Gòn.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo