Thánh lễ an táng ông cố ĐAMINH HOÀNG NGỌC THÂU, thân phụ Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến | 02.07.2022


Thánh lễ an táng ông cố ĐAMINH HOÀNG NGỌC THÂU, thân phụ Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến | 02.07.2022


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo