Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi đọc Kinh truyền tin (10/07): Hãy nhìn thấy và chạnh lòng thương như người Samaria


Bài huấn dụ của ĐTC Phanxico trong buổi đọc Kinh truyền tin (10/07): Hãy nhìn thấy và chạnh lòng thương như người Samaria

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo