Trực Tiếp: Thánh Lễ TUYÊN KHẤN ĐAN TU, Lúc 9h00' 11/07/2022 | ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN BÌNH


Trực Tiếp: Thánh Lễ TUYÊN KHẤN ĐAN TU, Lúc 9h00' 11/07/2022 | ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN BÌNH 

🔔 ĐAN VIỆN BIỂN ĐỨC THIÊN BÌNH - Thánh Lễ TUYÊN KHẤN ĐAN TU, Lúc 9h00' 11/07/2022🔔 + TUYÊN KHẤN TRỌNG THỂ : 1 - Thầy André Tường - NGUYỄN ĐÌNH HIỀN 2 - Thầy Gioan Hương - NGUYỄN ANH TUẤN 3 - Thầy Phêrô Thuần - TRẦN VĂN SONG + TUYÊN KHẤN LẦN ĐẦU : 1 - Thầy Augustinô Mới - MAI TRUNG DŨNG 2 - Thầy Phêrô Bình - NGUYỄN TUẤN VINH 3 - Thầy Luca Thìn - LỄ THANH NHÂN PHÚC ( SĨ ) 4 - Thầy Tôma Thiện - NGUYỄN ĐÌNH HUYÊN *************************************************

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo