Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại nhà thờ Công Lý cử hành lúc 19g30 ngày 01/7/2022.


Chia sẻ Lời Chúa trong thánh lễ thứ sáu đầu tháng tại nhà thờ Công Lý cử hành lúc 19g30 ngày 01/7/2022.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo