Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 07.2022 tại Linh Địa La Vang do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế


Thánh Lễ ngày thứ bảy đầu tháng 07.2022 được cử hành vào lúc 08g00 ngày 02.7.2022 do Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh chủ tế tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo