Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2022 - Marian Days


Khai Mạc Đại Hội Thánh Mẫu Đầu Tiên tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang tại nhà thờ chính tòa Christ Cathedral, giáo phận Orange, California. 
Đại Hội Thánh Mẫu La Vang 2022 - Marian Days

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo