Toàn văn Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội SIGNIS Thế giới năm 2022


Toàn văn Sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi Đại hội SIGNIS Thế giới năm 2022

SIGNIS là Hiệp hội Truyền thông Công giáo Thế giới, một phong trào giáo dân Công giáo dành cho các chuyên gia trong lĩnh vực truyền thông, bao gồm báo chí, phát thanh, truyền hình, điện ảnh, video, giáo dục truyền thông, internet và công nghệ mới.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo