Giảng lễ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên trong thánh lễ truyền chức Linh mục tại Dòng Đa Minh 4.82022

Giảng lễ của Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên trong thánh lễ truyền chức Linh mục tại Dòng Đa Minh 4.82022


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo