🥇 Bài giảng Cha Phạm Quang Hồng: "Thánh Gioan Maria Vienney 👍 Cha xứ kỷ lục Giáo Hội"


🥇 Bài giảng Cha Phạm Quang Hồng: "Thánh Gioan Maria Vienney 👍 Cha xứ kỷ lục Giáo Hội"


✅ Thánh Gioan Maria Vienney | Cha xứ kỷ lục Giáo Hội. ✅ Con lừa làm cả thế giới kinh ngạc ✅ Khiêm tốn & sẵn sàng để Chúa sử dụng 🎙️ Bài Giảng Cha Phạm Quang Hồng Thứ Năm Tuần XVIII TN Năm C 4/8/2022 🤗 Cộng Đoàn Công Giáo Việt Nam Tây Úc ⛪ VietCatholic Perth, Australia

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo