Học Kinh Thánh Bài 90: Biểu tượng cái cân và Nước Trời - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT


Bài 90: Biểu tượng cái cân và Nước Trời - Lm. Gioakim Hà Ngọc Phú, DCCT

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo