Trực tiếp: NGỢI CA MẸ MARIA TÀPAO | 19h ngày 12/08/2022 |Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao


Trực tiếp: NGỢI CA MẸ MARIA TÀPAO | 19h ngày 12/08/2022 |Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao


12/08/2022 - NGỢI CA MẸ MARIA TÀPAO RƯỚC KIỆU ĐỨC MẸ, LẦN CHUỖI MÂN CÔI, CHẦU THÁNH THỂ VÀ RƯỚC KIỆU THÁNH THỂ. Vào lúc 19g00, ngày 12 tháng 08 năm 2022 - Tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Xin Quý Khách nhấn CHIA SẺ video này cho những người thân cùng được theo dõi.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo