Live: Ngày Thánh Mẫu 2022 - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria

8:00 PM Saturday August 6, 2022 - Pontifical Mass in honor of the Immaculate Heart of Mary 8:00 PM Thứ Bảy ngày 6 tháng 8, 2022 - Thánh Lễ Đại Trào Biệt Kính Khiết Tâm Mẹ Maria tại Lễ Đài #NgayThanhMau #MarianDays #KhietTamMe


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo