Live: Ngày Thánh Mẫu 2022 - Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima


4:30 PM Saturday August 6, 2022 - Solemn Procession in honor of Our Lady of Fatima 4:30 PM Thứ Bảy ngày 6 tháng 8, 2022 - Cung Nghinh Thánh Tượng Mẹ Fatima

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo