Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin 1|Chủ Đê: Sống Theo Ý Chúa - Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS.


Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin 1|Chủ Đê: Sống Theo Ý Chúa - Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS. 

2PM Thứ Sáu 5.8.2022 - Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri.


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo