Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Mục Vụ Gia Đình & Tâm Linh 1|Chủ Đề: Khao Khát Cầu Nguyện - Lm. Nguyễn Thiết Thắng

Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Mục Vụ Gia Đình & Tâm Linh 1|Chủ Đề: Khao Khát Cầu Nguyện - Lm. Nguyễn Thiết Thắng

12PM Thứ Sáu 5.8.2022 - Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri.


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo