Live: Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin 2|Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS.


Marian Days - Ngày Thánh Mẫu 2022 - Workshop on Life & Faith Enrichment 2 Hội Thảo Thăng Tiến Cuộc Sống & Niềm Tin 2 Chủ Đê: Thiên Chúa Ở Đâu Khi Tôi Cần Ngài? - Lm. Nguyễn Khắc Hy, PSS. 10AM Thứ Bảy 6.8.2022 - Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri. #MarianDays #NgayThanhMau #ChaHy #ThangTienCuocSong

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo