Live: Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình 2|Lm. Vũ Thế Toàn, SJ.


Marian Days - Ngày Thánh Mẫu 2022 - Workshop on Family Life Enrichment 2 Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình 2 Chủ Đề: Thầy Mong Mỏi Ăn Lễ "Vượt Qua" Với Anh Em - Lm. Vũ Thế Toàn, SJ. 12PM Thứ Bảy 6.8.2022 - Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri. #MarianDays #NgayThanhMau #ThangTienGiaDinh #ChaToan

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo