ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trao Bổ nhiệm thư cho quý cha trong thánh lễ Sai Đi | Ngày 1.08.2022


ĐTGM Giuse Nguyễn Năng trao Bổ nhiệm thư cho quý cha trong thánh lễ Sai Đi | Ngày 1.08.2022


Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo