🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 06/08/2022


🔴 Trực tiếp: HÀNH HƯƠNG - THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP - 06/08/2022


Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Xin kính mời anh chị em tham dự các Giờ Phụng Vụ Trực Tuyến: 1. HÀNH HƯƠNG & THÁNH LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – Thứ bảy hàng tuần: 6g00 Hành hương – 6g30 Thánh lễ; 14g00 Hành hương – 14g30 Thánh lễ; 16g00 Hành hương – 16g30 Thánh lễ 2. THÁNH LỄ CHÚA NHẬT – Thứ bảy: 18g30. – Chúa nhật: 6g30, 8g00, 18g30, 20g00. Ngoài ra, theo lịch phụng vụ của Giáo hội và Dòng Chúa Cứu Thế, vào những dịp đặc biệt sẽ có thông báo sớm tới anh chị em. Nguyện xin Mẹ Hằng Cứu Giúp chuyển cầu muôn ơn lành cho anh chị em và gia đình. Xin chân thành cảm ơn anh chị em! BTT Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Xin kính chúc anh chị em bình an trong Chúa Kitô và trong vòng tay che chở của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo