Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình 1|Chủ đề: "Vượt Qua" - 4 Lời Hứa và Một Cuộc Đăng Trình - Lm. Vũ Thế Toàn, SJ.


Ngày Thánh Mẫu 2022 - Hội Thảo Thăng Tiến Gia Đình 1|Chủ đề: "Vượt Qua" - 4 Lời Hứa và Một Cuộc Đăng Trình - Lm. Vũ Thế Toàn, SJ.

10AM Thứ Sáu 5.8.2022 - Hội trường Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Tỉnh Dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc Hoa Kỳ, Carthage, Missouri.

++++++++++

Kênh truyền hình Công Giáo ĐẾN MÀ XEM TV

💒 Xem trực tiếp 24/24 từ VATICAN

💒 Xem trực tiếp 24/24 từ TTHH ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC 

💒 Xem trực tiếp 24/24 từ TTHH ĐỨC MẸ FATIMA

⛪ Thánh Lễ Trực Tuyến Hôm Nay

🎥 KHO PHIM CÔNG GIÁO

++++++++++

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo