Trực tiếp: La Vang 2022 - Đêm Diễn Nguyện bên Mẹ La Vang


Trực tiếp: La Vang 2022 - Đêm Diễn Nguyện bên Mẹ La Vang

Đêm Diễn Nguyện bên Mẹ La Vang sẽ được bắt đầu vào lúc 20g00 ngày 14.8.2022 tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang. #tonggiaophanhue #ducmelavang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo