Trực tiếp: La Vang 2022 - Rước Kiệu và Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời


Trực tiếp: La Vang 2022 - Rước Kiệu và Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Rước Kiệu và Thánh Lễ mừng kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời sẽ được bắt đầu vào lúc 04g30 ngày 15.8.2022 tại Lễ Đài (Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang). #tonggiaophanhue #ducmelavang

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo