Trực tiếp: THÁNH LỄ THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI - TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO|13/07/2022


Trực tiếp: THÁNH LỄ THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI - TẠI TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO|13/07/2022


TRUNG TÂM THÁNH MẪU TÀPAO - GIÁO PHẬN PHAN THIẾT. GIỜ KHẤN VÀ THÁNH LỄ THÁNH LỄ MỪNG KÍNH ĐỨC MARIA HỒN XÁC LÊN TRỜI. Vào lúc 06g30, ngày 13 tháng 08 năm 2022 - Tại Quảng Trường Trung Tâm Thánh Mẫu Tàpao. Do Đức Cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Giám Mục Chánh Tòa Giáo Phận Phan Thiết Chủ Tế. Xin Quý Khách nhấn CHIA SẺ video này cho những người thân cùng được theo dõi.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo