🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Bảy tuần XIX Thường Niên C | 05h00 ngày 13.08.2022

🔴Thánh lễ trực tuyến hôm nay: Thứ Bảy tuần XIX Thường Niên C | 05h00 ngày 13.08.2022


BTT Giáo Phận Nha Trang sẽ thực hiện tiếp tục việc Truyền Hình Trực Tiếp các Thánh Lễ hằng ngày tại Trung tâm Mục Vụ Giáo Phận Nha Trang vào lúc 5h00 (sáng)

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo