🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - Ngày 2 - Thứ sáu - 17g30 - 14/10/2022 | DCCT Sài Gòn


🔴 Trực tiếp: Thánh Lễ TAM NHẬT KÍNH THÁNH GIÊRAĐÔ - Ngày 2 - Thứ sáu - 17g30 - 14/10/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo