Bài giảng trong Thánh lễ kính Các thánh Tử đạo Việt Nam của Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.


Bài giảng trong Thánh lễ kính Các thánh Tử đạo Việt Nam của Đức cha phó Giuse Đỗ Quang Khang tại Nhà thờ Chính tòa Bắc Ninh.

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo