“SỐNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO XƯA VÀ NAY”. Giảng thuyết: Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy, ngày 12/11/2022


“SỐNG ĐỨC TIN CÔNG GIÁO XƯA VÀ NAY”. Giảng thuyết: Lm Matthew Nguyễn Khắc Hy, ngày 12/11/2022

Đăng nhận xét

Copyright © Truyền Hình Công Giáo - ĐẾN MÀ XEM TV. Designed by Doanh Nghiệp Công Giáo